Stikkord: Nydelege fjordar

 

Noreg

Mitt nydelege fedreland. Det finnes ingen stadar flottare enn dette!